Dotace

Změna času tréninků !!! - tréninky od 20.6 | Přijatí na pohár Čech 10.-ti letého žactva | Přijatí na pohár Čech 11.-ti letého žactva

Dotace MŠMT

Plavecký klub Most v roce 2017 získal dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sportu a mládeže ve sportovních klubech.

Jedná se dotační neinvestiční program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech v rámci Státní podpory sportu.

Z přidělené dotace jsou hrazeny zejména služby a výkony Plaveckého oddílu Most.