Popisek se šipkou dolů:                                    Plavecký styl znak
Popisek se šipkou dolů:                                  Plavecký styl motýl
Popisek se šipkou dolů:                                  Plavecký styl prsa
Popisek se šipkou dolů:                            Plavecký styl prsa
Popisek se šipkou dolů:                                  Plavecký styl kraul
Popisek se šipkou dolů:                                     Znaková obrátka
Popisek se šipkou dolů:                             Kraulová obrátka

 

   Plavání jako  sportovní  odvětví příznivě  ovlivňuje tělesný vývoj a zdravotní

   stav dětí a mládeže. Plavecká dovednost musí být nacvičována v dokonalém

   sžití s vodním prostředím, což vyžaduje delší dobu výcviku. Plavání je velmi 

   prospěšné, protože má velký vliv na upevnění zdraví.

 

   Otužování -   je proces, který má v řízení životních pochodů velký  význam,  

                         zvláště pro dětský organismus. Je nucen zvýšit produkci tepla, 

   což vede ke zlepšení krevního oběhu v kůži, a tím i k lepšímu prokrvení jejího  

   povrchu.

 

   Srdeční činnost - jde o ekonomickou práci oběhového systému. Ve vodě   

                                 působí zcela odlišné síly než na suchu. Vedle chladu zde

   působí odpor a tlak vody, které rostou s rychlostí plavání. Toto má vliv na  

   zesílení srdečního svalu a zvětšení srdečních komor. Plavání má velkou 

   výhodu v tom, že se provádí ve vodorovné poloze a proto méně namáhá 

   srdce. Ve vodě se snižuje i váha těla, proto lze děti zatěžovat i vysokými 

   vytrvalostními dávkami.

 

   Dýchací systém -  při plavání, zejména vytrvalostním, je látková výměna 

                                  závislá na pravidelné a dostatečné dávce kyslíku. 

   Dýchání je při nádechu ztíženo tlakem vody na hrudní koš a žaludek. Naopak  

   při výdechu tlak vody pomáhá. Správným dýcháním při plavání se zvyšuje 

   vitální kapacita plic a  podporuje pružnost a rozpínavost hrudního koše.

 

   Držení těla -  při plavání je lidské tělo nadlehčováno. Ve spojení

                         s vodorovnou  polohou těla je důsledkem to, že pohybový  

   aparát  je odlehčen, zejména kosti a klouby.  Svalstvo se rytmicky pohybuje, 

   střídá se napětí a uvolnění svalů. Vodorovná poloha přitom uvolňuje

   a napřimuje páteř. Oproti cvičení na suchu jsou při plaveckých disciplinách 

   zatěžovány hlavně paže. Ortopedy je doporučováno plavání při nedostatcích

   a vadách držení těla.

 

   Ochrana životů - tím, že děti projdou plaveckým výcvikem, jsou chráněny 

                                před utonutím. Proto je důležité učit děti plavat co nejdříve. 

Popisek s obousměrnou svislou šipkou:                 Význam plavání pro dětský organismus

                            Přehled správného provedení plaveckých stylů

úvodní stránka
plánované závodyvýsledky závodůpřípravka plavcůčasy plavcůdocházkaoddílové rekordyfotogalerieplavecká technikametodikaplavecké pomůckyinformace závodyPlavecký klub Most
plavecká technika